Vianočná pohľadnica 2020 – vyhodnotenie

V školskom roku 2020/2021 sa súťaže zúčastnili:

  1. ZŠ Oslany s počtom 9 prác
  2. ZŠ s MŠ Stakčín s počtom 23 prác
  3. ZŠ Malinovského Partizánske s počtom 2 práce
  4. ZŠ s MŠ Čereňany s počtom 8 prác
  5. ZUŠ Heľpa s počtom 20 prác
  6. ZŠ s MŠ G. Drozda Chrenovec – Brusno s počtom 2 práce
  7. ZŠ s MŠ Veľká Lehota skupinová práca

Celkovo bolo prijatých 65 prác.

Pokračovať v čítaní „Vianočná pohľadnica 2020 – vyhodnotenie“

Vianočná pohľadnica 2018 – vyhodnotenie

V školskom roku 2018/2019 sa súťaže zúčastnili:
ZŠ Oslany s počtom prác 25
ZŠ s MŠ Bystričany s počtom prác 3
ZŠ s MŠ Horná Ves s počtom prác 20
ZŠ s MŠ Čereňany ŠKD s počtom prác 10
ZŠ Brezno s počtom prác 1
ZŠ s MŠ Spišské Bystré s počtom prác 3
CVČ JUNIOR Bojnice s počtom prác 18
ZUŠ Heľpa s počtom prác 10
Spojená škola internátna Prievidza s počtom prác 16

Pokračovať v čítaní „Vianočná pohľadnica 2018 – vyhodnotenie“

Vianočná pohľadnica 2017 – propozície

Centrum voľného času JUNIOR, Školská 9, 972 01 Bojnice
www.cvcbojnice.sk, e-mail: cvcbojnice@centrum.sk

PROPOZÍCIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE – VIANOČNÁ POHĽADNICA 2017

Téma: Vianoce, vianočný stromček, vianočné zátišia, zimná príroda, zimné športy, hry detí na snehu, Betlehem, svätá rodina…..
Kategórie: ZŠ 1. – 4. ročník a 5. – 9. ročník, MŠ, ZUŠ, ŠZŠI, ŠKD, CVČ.
Veľkosť práce: výkres A5 na šírku alebo na výšku.

Pokračovať v čítaní „Vianočná pohľadnica 2017 – propozície“