Ihrisko

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

V BOJNICIACH, NA ŠKOLSKEJ ULICI

Prevádzkové hodiny MI:

Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov)

08:00 hod. – 14:00 hod.            ZŠsMŠ

14:00 hod. – 16:00 hod.            deti a mládež do 18 rokov

16:00 hod. – 19:00 hod.            mládež od 15 rokov, dospelí, rezervácie

Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov)

09:00 hod. – 12:00 hod.            deti a mládež do 18 rokov,  

13:00 hod. – 16:00 hod.            deti a mládež do 18 rokov,

16:00 hod. – 19:00 hod.            rezervácie (užívatelia nad 18 rokov),

Sobota – Nedeľa

09:00 hod. – 12:00 hod.            rezervácie (užívatelia nad 18 rokov),

13:00 hod. – 16:00 hod.            deti a mládež do 18 rokov,

16:00 hod. – 19:00 hod.            rezervácie (užívatelia nad 18 rokov)

 Užívanie MI je spoplatnené takto:     

–          bezplatne ( 0,- €)

o    deti a mládež do 18 rokov v čase pre nich vyhradenom

–          10,00 €/hod.

o   užívateľ nad 18 rokov s trvalým pobytom v meste Bojnice,

o   zamestnanec mesta Bojnice vrátane zamestnancov príspevkových a rozpočtových organizácií mesta,

o   člen spoločenskej, záujmovej, športovej organizácie so sídlom v meste Bojnice

–          15,00 €/hod.       

o    užívateľ s trvalým pobytom mimo mesta Bojnice