Prístupnosť

Webové sídlo Centra voľného času JUNIOR   cvbojnice.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely 570/2009 zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu Ministerstva financií SR.