Krúžky

ponuka krúžkov 2020/2021

Ponuka krúžkov pre školský rok 2020/2021:
bedminton, breakfans kids, cvičenie s najmenšími, eko tvorenie, internet, kalanetika, klub livka, klub spoločenských hier, malé mimikry, mimikry, pc seniori, pilates, počítače, relaxačné hry, stolný tenis, strelecký, šach, šikovné ruky, turistika, varenie, výtvarný, zoo

Prihláška do ZÚ pre deti a mládež

Prihláška do ZÚ pre dospelých

Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN-9-2012 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času JUNIOR, Školská 9, Bojnice