Letné denné aktivity

VŠETKY TÁBORY SÚ UŽ PLNE OBSADENÉ

Letné denné aktivity 1 – 01.07. až 04.07.2019

Letné denné aktivity 2 – 08.07. až 12.07.2019

Letné denné aktivity 3  – 15.07. až 19.07.2019

Letné denné aktivity 4 – 22.07. až 26.07.2019

 

 

 

Poplatok pre člena CVČ je 40€/týždeň/dieťa

Poplatok pre nečlena CVČ je 45€/týždeň/dieťa

 

Prihláška na tábor