Letné denné aktivity

Letné denné aktivity 1 – 06.07. až 10.07.2020

Letné denné aktivity 2 – 13.07. až 17.07.2020

Letné denné aktivity 3  – 20.07. až 24.07.2020

Letné denné aktivity 4 – 27.07. až 31.07.2020

 

 

 

Poplatok pre člena CVČ je 40€/týždeň/dieťa

Poplatok pre nečlena CVČ je 45€/týždeň/dieťa

 

Prihláška na tábor