Zamestnanci

Riaditeľka
Mgr. Júlia Biskupičová (julia.biskupicova@cvcbojnice.sk)

Oddelenie prírodovedy a umeleckých činností
Mgr. art. Miriam Kasperkevičová ( miriam.kasperkevicova@cvcbojnice.sk )

Oddelenie estetiky a kultúry
Mgr. Júlia Biskupičová

Oddelenie športu a techniky
Mgr. Štefan Zelinka (stefan.zelinka@cvcbojnice.sk)
Mgr. Renáta Irena Gažík
Monika Kulinová

Ekonomické oddelenie
Ľubomíra Juhasová ( lubomira.juhasova@cvcbojnice.sk )
Darina Jašková

Upratovačka

Organizačná schéma