Vianočná pohľadnica 2020 – vyhodnotenie

V školskom roku 2020/2021 sa súťaže zúčastnili:

  1. ZŠ Oslany s počtom 9 prác
  2. ZŠ s MŠ Stakčín s počtom 23 prác
  3. ZŠ Malinovského Partizánske s počtom 2 práce
  4. ZŠ s MŠ Čereňany s počtom 8 prác
  5. ZUŠ Heľpa s počtom 20 prác
  6. ZŠ s MŠ G. Drozda Chrenovec – Brusno s počtom 2 práce
  7. ZŠ s MŠ Veľká Lehota skupinová práca

Celkovo bolo prijatých 65 prác.

 Aj v priebehu súčasnej mimoriadne nepriaznivej situácie sa nám podarilo zrealizovať našu tradičnú súťaž ,,Vianočná pohľadnica“. Veľkú vďaku vyjadrujeme všetkým zúčastneným školám, pedagógom a kreatívnym žiakom. Vytvorili ste prekrásnu kolekciu pohľadníc aj s napísaným vianočným prianím. Pomohli ste tak vyčariť malý darček pre klientov Zariadenia pre seniorov v Bojniciach a naplnili ste tak najdôležitejšiu úlohu vašich dielok. Niekoho ste potešili, prekvapili a vyjadrili priateľský vzťah. Poďakovanie patrí predovšetkým pedagógom, ktorí sa neúnavne snažia v dnešnej digitálnej dobe podnecovať predstavivosť a fantáziu detí, zdokonaľovať ich výtvarné zručnosti, oboznamovať ich s rôznymi technikami a možnosťami vyjadrenia sa.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za naplnenie cieľa našej súťaže.

 

Zoznam ocenených prác:

Kategória MŠ

1.miesto:
Linda Garajová, MŠ Chrenovec – Brusno

2.miesto:
Tia Lara Ondrejovič, MŠ Chrenovec – Brusno

Kategória 1. – 4. ročník


1.miesto:
Vivien Júlia Kmeťová, ZŠ s MŠ Oslany

1.miesto:
Sofia Ferejová, ZŠ s MŠ Oslany

2.miesto:
Wendy Štutiková, ZŠ s MŠ Oslany
Nela Cibulová, ZŠ s MŠ Oslany

3.miesto:
Timea Jarolinová, ZŠ Partizánske
Michaela Belianska, ZŠ s MŠ Čereňany

Čestné uznanie:

Adela Cibulová, ZŠ s MŠ Oslany

Paulína Dobišová, ZŠ s MŠ Oslany

Kategória 5. – 9. ročník


1.miesto:
Tamara Sochaničová, ZŠ s MŠ Stakčín

 

Kategória ZUŠ

1.miesto:
Lenka Oravkinová, ZUŠ Heľpa

2.miesto:
Viktória Tomčíková, ZUŠ Heľpa

3.miesto:
Sabína Kukuľová, ZUŠ Heľpa

Čestné uznanie:
Veronika Fiľová, ZUŠ Heľpa

                                                                Kategória ŠKD

1.miesto:
Tamara Švorcová, ZŠ s MŠ Čereňany

2.miesto:
Ema Sluková, ZŠ s MŠ Stakčín

3.miesto:
Hana Svitková, ZŠ s MŠ Čereňany

Čestné uznanie:
Liliana Kičová, ZŠ s MŠ Stakčín
Soňa Boberová, ZŠ s MŠ Stakčín

Propozície výtvarných súťaží ,,Vianočná pohľadnica“ a ,,Výtvarné talentárium“, ktoré organizuje Centrum voľného času JUNIOR Bojnice nájdete na www.cvcbojnice.sk . Oceneným žiakom a ich pedagógom gratulujeme. Ďakujeme všetkým, ktorí sa venovali deťom a inšpirovali ich k tvorivým nápadom. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a dúfame, že sa zúčastníte aj nasledujúceho ročníka súťaže.

Všetkým zúčastneným prajeme veľa zdravia, výtvarnej inšpirácie a radosti z podarenej práce v roku 2021.

 

Vypracovala: Mgr. art. Miriam Kasperkevičová
Mgr. Júlia Biskupičová,
riaditeľka CVČ JUNIOR