Dokumenty CVČ

Štatút Centra voľného času JUNIOR Bojnice

Pracovný poriadok

Výchovný program 2017 – 2022

Čestné vyhlásenie – negatívny test

Výchovno-vzdelávacia správa za školský rok 2020/2021

Výchovno-vzdelávacia správa za školský rok 2019/2020

Výchovno-vzdelávacia správa za školský rok 2018/2019

Výchovno-vzdelávacia správa za školský rok 2017/2018

Výchovno-vzdelávacia správa za školský rok 2016/2017

Výchovno-vzdelávacia správa za školský rok 2015/2016

Výchovno-vzdelávacia správa za školský rok 2014/2015

Výchovno-vzdelávacia správa za školský rok 2013/2014

Výchovno-vzdelávacia správa za školský rok 2012/2013

Výchovno-vzdelávacia správa za školský rok 2011/2012

Výchovno-vzdelávacia správa za školský rok 2010/2011

Výchovno-vzdelávacia správa za školský rok 2009/2010

Výchovno-vzdelávacia správa za školský rok 2008/2009

Výchovno-vzdelávacia správa za školský rok 2007/2008

Výchovno-vzdelávacia správa za školský rok 2006/2007