Výtvarné talentárium 2020 – vyhodnotenie

Téma: „Zvieratká a stromy slovenského lesa“

Do našej súťaže sa v školskom roku 2020/2021 zapojili tieto školy:

  1. ZŠ s MŠ Bojnice s počtom prác 29
  2. ZŠ Oslany s počtom prác 3
  3. ZŠ s MŠ Stakčín s počtom prác 7
  4. ZŠ Malinovského Partizánske s počtom prác 1
  5. ZŠ s MŠ Nitrianske Pravno s počtom prác 3
  6. ZŠ s MŠ Veľká Lehota skupinová práca
  7. ZUŠ Heľpa s počtom prác 22
  8. SZUŠ Nedožery – Brezany s počtom prác 11
  9. CVČ JUNIOR Bojnice s počtom prác 10

Celkovo bolo prijatých 87 prác.

 

Zoznam ocenených prác:

Kategória ZŠ 1.-4. ročník:

1.miesto:
Federico Tedde  / ZŠ  Oslany /

2.miesto:
Sara Švecová / ZŠ Oslany /

3.miesto:
Ema Kubová / ZŠ  Oslany /

Čestné uznanie:
Alexandra Pertlová  / ZŠ  Malinovského Partizánske /

 

Kategória ZŠ 5.-9. ročník:

1.miesto:
Scarlet – Tara Kočnerová / ZŠ s MŠ Bojnice /
Alžbeta Fečová  / ZŠ s MŠ Bojnice /

2.miesto:
Rebeka Kerekaničová  / ZŠ s MŠ Stakčín /
Romy Bednárová / ZŠ s MŠ Bojnice /

3.miesto:
Naďa Bellová  / ZŠ s MŠ Bojnice /
Natália Zámečníková / ZŠ s MŠ Bojnice /

Čestné uznanie:
Vanesa Aková  / ZŠ s MŠ Bojnice /
Kristián Kováč  / ZŠ s MŠ Bojnice /

Kategória ŠKD:

1.miesto:
Adela Borková  / ZŠ s MŠ Bojnice /

2.miesto:
Michaela Madajová / ZŠ s MŠ Bojnice /

3.miesto:
Lea Ledecká  / ZŠ s MŠ Bojnice /

Čestné uznanie:
Dorota Špacírová / ZŠ s MŠ Bojnice /

 

Kategória ZUŠ:

1.miesto:
Natália Poprovská  / ZUŠ Heľpa /
Ema Flimelová / SZUŠ Nedožery – Brezany /

2.miesto:
Nikola Bošeľová / ZUŠ Heľpa /
Alex Čmelo / SZUŠ Nedožery – Brezany /

3.miesto:
Lea Victoria Frgolcová / ZUŠ Heľpa /
Natália Pribylinová / ZUŠ Heľpa /

Čestné uznanie:
Sofia Mazanová / SZUŠ Nedožery – Brezany /
Damián Skladaný / ZUŠ Heľpa /

Čestné uznanie:
Denis Svetlík / ZUŠ Heľpa /
Tomáš Jánoška / ZUŠ Heľpa /

 

Kategória CVČ:

1.miesto:
Nina Turčániová / CVČ Bojnice /

2.miesto:
Dorota Lenhartová / CVČ Bojnice /

3.miesto:
Veronika Svitková / CVČ Bojnice  /

Čestné uznanie:
Dávid Karak  / CVČ Bojnice /

  

Nesmierne nás teší, že i v súčasnej komplikovanej situácii sa nám spoločnými silami podarilo zrealizovať našu každoročnú súťaž ,,Výtvarné talentárium“. Vyhodnotenie súťaže sme niekoľkokrát presunuli na neskoršie obdobie, pretože sme chceli zachovať tradičnú kvalitatívnu úroveň celoslovenskej súťaže.

Vyjadrujeme veľkú vďaku všetkým pedagógom a žiakom za ich snahu a húževnatú výtvarnú prácu. Napriek okolnostiam ste nám poslali vydarené a prepracované práce. Výber najlepších prác je tradične veľmi náročný. Každá originálna práca nesie pečať svojho tvorcu, umeleckú výpoveď, vklad vedúceho pedagóga a pohľad na svet. Každé dielko je neopakovateľné a vyjadruje osobný zážitok dieťaťa. Výtvarnou rečou komunikuje s divákom a rozpráva čarovný príbeh o slovenskej prírode. Deti sa nedali náročnosťou témy odradiť a vytvorili prepracované, umelecky vyzreté dielka. Porota ocenila aj množstvo použitých výtvarných techník v nezvyčajných kombináciách. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

     Každoročne vystavujeme práce ocenených  žiakov v priestoroch Mestského úradu v Bojniciach.  Ostatné práce vystavíme v priestoroch CVČ JUNIOR Bojnice.

      Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a dúfame, že sa zúčastníte aj nasledujúceho ročníka našej súťaže.

 

 

Vypracovala: Mgr. art. Miriam Kasperkevičová
Mgr. Júlia Biskupičová,
riaditeľka CVČ JUNIOR Bojnice