Osemsmerovka

S S Ä K E I D I V C
H Z K Á H A Ť Ť L B
U L F Z Á S O B A C
R A T E P A T R S R
K T Y U O O O R B E
M O E Ř K R B Z U T
Č A Š N Í K L A Z E
C K L O L Ä E O O V
Ľ S Ž K Z Ó K Q J S
Č E R T U O N K E L
zlato tapeta vidiek čašník zásoba uzlík breza sveter orloj
ťahák slnko klam lekno zub kruh oblek vlas čert