Vianočná pohľadnica 2020 – propozície

Centrum voľného času JUNIOR, Školská 9, 972 01 Bojnice
www.cvcbojnice.sk, e-mail: cvcbojnice@centrum.sk
PROPOZÍCIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE
VIANOČNÁ  POHĽADNICA  2020

Téma: Vianoce, vianočný stromček, vianočné zátišia, zimná príroda, zimné športy, hry detí na snehu, Betlehem, svätá rodina…..
Kategórie: ZŠ 1. – 4. ročník a 5. – 9. ročník, MŠ, ZUŠ, ŠZŠI, ŠKD, CVČ.
Veľkosť práce:  výkres A5 na  šírku alebo na výšku.
Na zadnú stranu napísať:
Meno a priezvisko autora:
Trieda, vek:
Adresa školy:
Meno pedagóga:
Technika:  kresba, maľba – technika, grafika, koláž apod.

Prosíme deti a žiakov, ktorí sa zúčastnia našej súťaže, aby do vnútornej strany pohľadnice alebo na jej zadnú stranu napísali vianočný veršík, blahoželanie, básničku pre našich seniorov z Domova sociálnych služieb v Bojniciach, ktorým Vaše dielka poputujú a potešia ich.

Súťažné práce posielajte, alebo osobne prineste do 18. decembra 2020 do Centra voľného času JUNIOR, Školská 9, 972  01  Bojnice. Zoznam prác s menami žiakov prosíme poslať v elektronickej podobe na cvcbojnice@centrum.sk alebo vo vytlačenej papierovej podobe spolu s prácami.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 21.12.2020.

Tešíme sa na Vašu spoluprácu.

 

Vybavuje: Mgr. art. Miriam Kasperkevičová

Mgr. Júlia Biskupičová, riaditeľka  CVČ