Projekt TSK Zelené oči

logoerbCentrum voľného času JUNIOR v Bojniciach sa pravidelne zapája do rôznych projektov, ktorých cieľom je zlepšiť okolie a prostredie. Rovnako bolo tomu aj v roku 2020, kedy sa naše centrum zapojilo do projektu TSK Zelené oči. Naša žiadosť o projekt bola úspešná a na projekt Zelená záhrada sme získali 1751,02€.

Cieľom projektu bolo zveľadiť našu záhradu, ktorú sme rozdelili na zóny. Dve zóny sme už mali – prvá z nich je bylinková záhrada, ktorú sme len doplnili. Druhou zónou je altánok. Novou sa stala zóna číslo tri s vyvýšenými záhonmi so zeleninou a ovocím a zóna štyri s kvetinami a trvalkami.

Tým však naša premena neskončila. Piatou zónou sa stali hmyzie hotely a včelia stienka, šiestou je zóna oddychová – posedenie pod orechom. Napokon sme projekt ukončili siedmou zónou, ktorú sme nazvali divoký kút. Tu sú umiestnené kompostéry a ježovník. Aby sa medzi jednotlivými zónami dalo dobre pohybovať, vznikol tu chodník z nášľapných platní. Všetky práce sme robili svojpomocne v spolupráci s rodičmi, mládežníkmi a dobrovoľníkmi.

Vybudovaním týchto zón sme len odštartovali väčšiu myšlienku. V našej prírodnej záhrade chceme formovať základy aktívnej ochrany životného prostredia. Aby sa nám to podarilo, tak sme v tomto školskom roku otvorili enviro krúžok. Prírodnú záhradu však chceme využívať aj na ostatných záujmových vzdelávaniach. Cieľom je naučiť deti zmysluplne využívať voľný čas, priblížiť im prírodu, naučiť ich, ako môžu aj oni aktívne chrániť životné prostredie.

Deti môžu v prírodnej záhrade pozorovať a poznávať rastliny a živočíchy a bezprostredne prežívať všetky ročné obdobia. Môžu si dopestovať vlastnú zeleninu a ovocie, čo je pre niektorých úplne niečo nové. Naučíme ich, že záhrada je nielen miestom na oddych, načerpanie sily, ale aj zdrojom vitamínov a tvorí útočisko pre mnohé druhy rastlín a živočíchov. Prepájame aj generácie – seniori nám poskytli semienka rastlín, byliniek a kvetov a hlavne cenné rady pri výsadbe.

Naša záhrada však nebude slúžiť iba deťom, ktoré navštevujú Centrum voľného času JUNIOR. Pozývame do Zelenej záhrady všetkých návštevníkov, ktorí chcú načerpať silu, objaviť malých obyvateľov záhrady, či sa podeliť o svoje skúsenosti so záhradníčením a odovzdať tak deťom cenný odkaz a rady.

„Projekt Zelená záhrada bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.“

foto