Vianočná pohľadnica 2018 – propozície

Centrum voľného času JUNIOR, Školská 9, 972 01 Bojnice
www.cvcbojnice.sk, e-mail: cvcbojnice@centrum.sk 

PROPOZÍCIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

VIANOČNÁ  POHĽADNICA  2018

Téma: Vianoce, vianočný stromček, vianočné zátišia, zimná príroda, zimné športy, hry detí na snehu, Betlehem, svätá rodina…..
Kategórie: ZŠ 1. – 4. ročník a 5. – 9. ročník, MŠ, ZUŠ, ŠZŠI, ŠKD, CVČ.
Veľkosť práce:  výkres A5 na  šírku alebo na výšku.

Na zadnú stranu napísať:
Meno a priezvisko autora:
Trieda, vek:
Adresa :
Meno pedagóga:
Technika:  kresba, maľba – aká technika, grafika, koláž apd.

Neposielajte prosím priestorové práce, nebudú akceptované!

Počet prác: Z každej kategórie najviac 10 prác. Od jedného autora 1 práca.

Práce, ktoré nebudú zodpovedať propozíciám, budú zo súťaže vyradené.

Súťažné práce posielajte, alebo osobne prineste do 21. decembra 2018 do Centra voľného času JUNIOR, Školská 9, 972  01  Bojnice. Zoznam prác s menami žiakov prosíme poslať v elektronickej podobe na cvcbojnice@centrum.sk, alebo vo vytlačenej papierovej podobe spolu s prácami.
Všetky práce budú vystavené v priestoroch Mestského úradu v Bojniciach a Centra voľného času JUNIOR v Bojniciach. Vyhodnotenie súťaže, ktoré sa uskutoční 21.12.2018 Vám pošleme na adresu Vašej školy. Diplomy a vecné ceny Vám pošleme najneskôr do 11.1.2019. Tešíme sa na Vašu spoluprácu.

Vybavuje: Mgr. art. Miriam Kasperkevičová

Mgr. Júlia Biskupičová
riaditeľka  CVČ

propozice_vianocna_pohladnica_2018