Vianočná pohľadnica 2019 – propozície

PROPOZÍCIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE
VIANOČNÁ  POHĽADNICA  2019

Téma: Vianoce, vianočný stromček, vianočné zátišia, zimná príroda, zimné športy, hry detí na snehu, Betlehem, svätá rodina…..
Kategórie: ZŠ 1. – 4. ročník a 5. – 9. ročník, MŠ, ZUŠ, ŠZŠI, ŠKD, CVČ.
Veľkosť práce:  výkres A5 na  šírku alebo na výšku.

Na zadnú stranu napísať:
Meno a priezvisko autora:
Trieda, vek:
Adresa školy:
Meno pedagóga:
Technika:  kresba, maľba – technika, grafika, koláž a pod.

Neposielajte prosím priestorové práce, nebudú akceptované!

Počet prác: Z každej kategórie najviac 10 prác. Od jedného autora 1 práca.
Práce, ktoré nebudú zodpovedať propozíciám, budú zo súťaže vyradené.

Súťažné práce posielajte, alebo osobne prineste do 17. decembra 2019 do Centra voľného času JUNIOR, Školská 9, 972  01  Bojnice. Zoznam prác s menami žiakov prosíme poslať v elektronickej podobe na cvcbojnice@centrum.sk, alebo vo vytlačenej papierovej podobe spolu s prácami.

Všetky práce budú vystavené v priestoroch Mestského úradu v Bojniciach a Centra voľného času JUNIOR v Bojniciach. Vyhodnotenie súťaže, ktoré sa uskutoční 19.12.2019 Vám pošleme na adresu Vašej školy. Diplomy a vecné ceny Vám pošleme najneskôr do 10.1.2020. Tešíme sa na Vašu spoluprácu.

Vybavuje: Mgr. art. Miriam Kasperkevičová