Ponuka krúžkov na školský rok 2019/2020

– bedminton, breakfans kids, cvičenie s najmenšími, čitateľský, detská filmová spoločnosť, eko tvorenie, fotografický, internet, kalanetika, klub Livka, klub spoločenský hier, letecký modelár, malé mimikry, mladý vedec, moderný scénický tanec, parkour, pc seniori, pestovateľský, pilates, počítačový, relaxačné hry, stolný tenis, strelecký, šach, šikovné ruky, turistika, tvorilky (dielne mamičky s deťmi), varenie, výtvarný, zoo, železničný modelár

Zápis od 03.09.2019 a berieme aj vzdelávacie poukazy