Vianočná pohľadnica 2017 – propozície

Centrum voľného času JUNIOR, Školská 9, 972 01 Bojnice
www.cvcbojnice.sk, e-mail: cvcbojnice@centrum.sk

PROPOZÍCIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE – VIANOČNÁ POHĽADNICA 2017

Téma: Vianoce, vianočný stromček, vianočné zátišia, zimná príroda, zimné športy, hry detí na snehu, Betlehem, svätá rodina…..
Kategórie: ZŠ 1. – 4. ročník a 5. – 9. ročník, MŠ, ZUŠ, ŠZŠI, ŠKD, CVČ.
Veľkosť práce: výkres A5 na šírku alebo na výšku.


Na zadnú stranu napísať:
Meno a priezvisko autora:
Trieda, vek:
Adresa :
Meno pedagóga:

Technika: kresba, maľba – aká technika, grafika, koláž apod.

Neposielajte prosím priestorové práce, nebudú akceptované!

Počet prác: Z každej kategórie najviac 10 prác. Od jedného autora 1 práca.
Práce, ktoré nebudú zodpovedať propozíciám, budú zo súťaže vyradené.
Súťažné práce posielajte, alebo osobne prineste do 11. decembra 2017 do Centra voľného času JUNIOR, Školská 9, 972 01 Bojnice. Zoznam prác s menami žiakov prosíme poslať v elektronickej podobe na cvcbojnice@centrum.sk, alebo vo vytlačenej papierovej podobe spolu s prácami.
Všetky práce budú vystavené v priestoroch Mestského úradu v Bojniciach a Centra voľného času JUNIOR v Bojniciach. Vyhodnotenie súťaže, diplomy a vecné ceny Vám pošleme obratom. Tešíme sa na Vašu spoluprácu.

Vybavuje: Mgr. art. Miriam Kasperkevičová

Mgr. Júlia Biskupičová riaditeľka CVČ
V Bojniciach, 8.11.2017