Výtvarné telentárium 2018 – propozície

Centrum voľného času JUNIOR, Školská 9, 972 01 Bojnice
www.cvcbojnice.sk, e-mail: cvcbojnice@centrum.sk, tel. 046 /540 26 24

PROPOZÍCIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

VÝTVARNÉ TALENTÁRIUM 2018
 / Memoriál Zdenky Briatkovej /

 Téma: „Morský svet“

 Zvolená téma má u detí upriamiť pozornosť na morské živočíchy, rastlinstvo, rôznorodosť morskej krajiny nad vodou i pod vodou, činnosť človeka v mori, ochrana mora atď.

Kategórie: MŠ, ZŠ 1. – 4.ročník a 5. – 9. ročník, ZUŠ, ŠZŠI, ŠZŠ,  ŠKD, CVČ, jednotlivci

(V prípade, ak z každej kategórie dostaneme málo prác, následne budú zaradené do  kategórií MŠ,  1.-4.roč. a 5.-9.roč.)

Veľkosť práce: formát A4, A3, A2 na šírku alebo výšku
Na zadnú stranu práce prosíme čitateľne napísať :
Meno a priezvisko autora:
Trieda, vek:
Adresa:
Meno a priezvisko pedagóga:
Technika: kresba, maľba – aká technika, grafika, koláž , kombinovaná technika apod.
Názov práce:

                     Neposielajte prosím priestorové práce, nebudú akceptované!

 Od jedného autora zaradíme do súťaže jednu prácu. Práce nemajú byť staršie ako jeden rok.

Zoznam prác s menami žiakov prosíme poslať v elektronickej podobe na cvcbojnice@centrum.sk, alebo vo vytlačenej papierovej podobe spolu s prácami. Súťažné práce posielajte na adresu: Centrum voľného času JUNIOR, Školská 9, 972 01 Bojnice, alebo osobne prineste do 27. 4. 2018. Práce, ktoré nebudú zodpovedať propozíciám, budú zo súťaže vyradené.

Výtvarné práce budú vystavené v priestoroch Mestského úradu v Bojniciach a Centra voľného času JUNIOR v Bojniciach. Vyhodnotenie súťaže a diplomy Vám pošleme obratom. Tešíme sa na Vašu spoluprácu.

 

                                                               

Vybavuje: Mgr. art. Miriam Kasperkevičová                  

Mgr. Júlia Biskupičová
riaditeľka CVČ JUNIOR