Vianočná pohľadnica 2019 – vyhodnotenie

V školskom roku 2019/2020 sa súťaže zúčastnili:

 1. ZŠ Oslany s počtom prác 24
 2. ZŠ s MŠ a ŠKD Stakčín s počtom prác 30
 3. ZŠ s MŠ Horná Ves s počtom prác 19
 4. ZŠ s MŠ a ŠKD Čereňany s počtom prác 13
 5. ZŠ s MŠ Nitrianske Pravno s počtom prác 4
 6. MŠ Heľpa s počtom prác 3
 7. ZUŠ Heľpa s počtom prác 10
 8. ŠKD pri ZŠ s MŠ Bojnice s počtom prác 10
 9. CVČ JUNIOR Bojnice s počtom prác 6
  Celkovo bolo prijatých 117 prác.
   

  Aj v školskom roku 2019/2020 sme boli nadšení krásnou kolekciou výtvarných prác, ktoré nám poslali žiaci z MŠ, z 1. stupňa ZŠ, z 2. stupňa ZŠ, zo ZUŠ, CVČ a ŠKD uvedených škôl. Teší nás každoročný záujem o súťaž, ktorá je milou prehliadkou vianočných pozdravov a pohľadníc, ktorých primárnou úlohou je niekoho potešiť a vyjadriť priateľský vzťah k obdarovanému. Je potrebné vyzdvihnúť vysokú výtvarnú úroveň detských prác. Vynikajúci pedagógovia sa snažia aplikovať netradičné a náročné výtvarné techniky napr. pretlač do mäkkej kovovej platne, monotypiu, grafiku, koláž a kombinovanie rôznych výtvarných techník. Zaujalo nás postupné zdokonaľovanie sa v klasických výtvarných technikách a aplikovanie náročných figurálnych kompozícií v malom formáte. Poďakovanie patrí predovšetkým pedagógom, ktorí sa neúnavne snažia v dnešnej digitálnej dobe podnecovať predstavivosť a fantáziu detí. Ďakujeme všetkým zúčastneným za naplnenie cieľa našej súťaže.Porota pracovala v nasledovnom zložení:
  • Mgr. Júlia Biskupičová, riaditeľka CVČ JUNIOR Bojnice
  • Mgr. art. Miriam Kasperkevičová, pedagóg CVČ JUNIOR Bojnice
  • Monika Kulinová, pedagóg v CVČ JUNIOR

  Zoznam ocenených prác:
  Kategória MŠ
  1.miesto: Sabína Kukuľová (MŠ Heľpa)
  2.miesto: Vratko Kukuľa (MŠ Heľpa)
  3.miesto: Kristína Kukuľová (MŠ Heľpa)

  Kategória 1. – 4. ročník
  1.miesto: Róbert Včelka (ZŠ s MŠ Horná Ves)
  2.miesto: Ema Kubová (ZŠ s MŠ Oslany)
  3.miesto: Šimon Alexander Zeleník (ZŠ s MŠ Čereňany)
  Čestné uznanie: Ema Švecová (ZŠ s MŠ Čereňany), Lenka Korenačková (ZŠ Oslany), Mia Kováčová, ZŠ Oslany)

  Kategória 5. – 9. ročník
  1.miesto: Lucia Petíková (ZŠ s MŠ Stakčín)
  2.miesto: Ema Tomová (ZŠ Oslany)
  3.miesto: Samuel Dávid  (ZŠ s MŠ Horná Ves) 
  Čestné uznanie: Tamara Obertová (ZŠ Oslany), Andrea Mandzáková (ZŠ s MŠ Stakčín), Patrícia Pacolová (ZŠ s MŠ Stakčín)

  Kategória CVČ
  1.miesto: Zoja Humajová (CVČ JUNIOR Bojnice)
  2.miesto: Veronika Svitková (CVČ JUNIOR Bojnice)
  3.miesto: Karol Sekereš  (CVČ JUNIOR Bojnice)
  Čestné uznanie: Kristína Plšeková (CVČ JUNIOR Bojnice)

  Kategória ZUŠ
  1.miesto: Terézia Oravkinová (ZUŠ Heľpa)
  2.miesto: Zuzana Giničová (ZUŠ Heľpa)
  3.miesto: Daniela Houšková (ZUŠ Heľpa)
  Čestné uznanie: Natália Poprovská (ZUŠ Heľpa)

  Kategória ŠKD
  1.miesto: Tamara Švorcová (ZŠ s MŠ Čereňany)
  2.miesto: Ema Sluková (ZŠ s MŠ Čereňany)
  3.miesto: Hana Svitková (ZŠ s MŠ Bojnice)
  Čestné uznanie: Paula Rosičová (ZŠ s MŠ Stakčín), Sára Kerekaničová (ZŠ s MŠ Stakčín), Sofia Cagáňová (ZŠ s MŠ Bojnice)

  Výtvarné žiacke práce zdobili priestory mestského úradu v Bojniciach a priestory CVČ Bojnice. Práce si môžete prevziať v CVČ JUNIOR Bojnice.
  Propozície výtvarných súťaží ,,Vianočná pohľadnica“ a ,,Výtvarné talentárium“, ktoré organizuje Centrum voľného času JUNIOR Bojnice nájdete na www.cvcbojnice.sk . Oceneným žiakom a ich pedagógom gratulujeme. Ďakujeme všetkým, ktorí sa venovali deťom, inšpirovali ich k tvorivým nápadom a naučili ich množstvo rôznych výtvarných techník. Výsledkom sú kvalitné práce, ktoré majú vysokú výtvarnú úroveň. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a dúfame, že sa zúčastníte aj nasledujúceho ročníka súťaže.
  Všetkým zúčastneným prajeme veľa zdravia, výtvarnej inšpirácie a radosti z podarenej práce v roku 2020.

  Vyhodnotenie vianočnej pohľadnice 2019