Veľkonočné tvorivé dielne

Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
pozýva na
Veľkonočnú tvorivú dielňu

18.04.2019 od 10.00

plagat