Veľkonočná výstavka

Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
pozýva na

Veľkonočnú výstavku

od 09.04.2019 do 18.04.2019 čase od 10.00 do 18.00

plagat