Centrum voľného času – moderné centrum

Dobrý deň,
prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou projektu Moderné centrum podporené grantovým programom MŠVVaŠ SR. Je určený mladým ľuďom, členom záujmových útvarov centra voľného času (ďalej len CVČ), rodičom, pracovníkom s deťmi a mládežou, mimovládnym organizáciám a občianskym združeniam. Týmto spôsobom poskytujeme možnosť vyjadriť sa k činnosti CVČ a tak ovplyvniť zameranie a činnosť moderných centier v budúcnosti.

Dotazník je anonymný a Vaše úprimné odpovede budú použité ako výstup pre zlepšenie činnosti CVČ. Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 15 minút.

Pri väčšine otázok vyberte vždy len jednu odpoveď, pri niektorých môžete označiť viacero odpovedí.

O výsledkoch zistených dotazníkom sa môžete informovať na www.acvc.sk

Za Vašu námahu, čas a pravdivé odpovede Vám vopred ďakujeme.

Odkaz na dotazník