Vyhodnotenie výtvarného talentária 2018

Centrum voľného času JUNIOR, Školská 9, 972 01 Bojnice
www.cvcbojnice.sk, e-mail: cvcbojnice@centrum.sk, tel. 046 /540 26 24

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE
VÝTVARNÉ TALENTÁRIUM 2018
/ Memoriál Zdenky Briatkovej /

Téma: „Morský svet“

Do našej súťaže sa v školskom roku 2017/2018 zapojili tieto školy:
ZŠ s MŠ Horná Ves
ZŠ s MŠ Čereňany
ZŠ Oslany
ZŠ s MŠ Stakčín
ZŠ Sečovská Polianka
MŠ Skalité
Spojená škola internátna Prievidza
CVČ JUNIOR Bojnice
CVČ Senica
ZUŠ Heľpa
ZUŠ Bojnice

Výtvarné práce hodnotila porota v nasledovnom zložení:
Mgr. Júlia Biskupičová, riaditeľka CVČ JUNIOR Bojnice
Mgr. art. Miriam Kasperkevičová, výtvarný úsek CVČ JUNIOR Bojnice
Mgr. Irena Karaková, učiteľka výtvarného oddelenia ZUŠ Bojnice
Detská porota v zložení dvoch žiakov

Kategória MŠ:
1.miesto: Emma Krčmáriková / MŠ Skalité /
2.miesto: Liliana Časnochová / MŠ Skalité /
3.miesto: Filip Gelačák / MŠ Skalité /
Čestné uznanie: Šimon Krčmárik / MŠ Skalité /

Kategória ZŠ 1.-4. ročník:
1.miesto: Michaela Čatlošová / ZŠ Oslany /
1.miesto: Michal Hudec / ZŠ Oslany /
2.miesto: Laura Oršulová / ZŠ s MŠ Horná Ves /
3.miesto: Rebeka Obžerová / ZŠ Oslany /
Čestné uznanie: Richard Šoth / ZŠ s MŠ Stakčín /
Čestné uznanie: Lenka Hudecová / ZŠ s MŠ Čereňany /

Kategória ZŠ 5.-9. ročník:
1.miesto: Andrea Mandzáková / ZŠ s MŠ Stakčín /
2.miesto: Matúš Širák / ZŠ Sečovská Polianka /
3.miesto: Karin Kočišová / ZŠ Sečovská Polianka /

Kategória CVČ:
1.miesto: Katarína Píšová  /CVČ Bojnice /
2.miesto: Júlia Zajacová / CVČ Bojnice /
3.miesto: Nikola Pátková / CVČ Senica /
Čestné uznanie: Ema Vendleková / CVČ Senica /

Kategória ZUŠ:
1.miesto: Petronela Nosková / ZUŠ Heľpa /
2.miesto: Laura Amalia Lopéz / ZUŠ Heľpa /
3.miesto: Rastislav Riapoš / ZUŠ Heľpa /
Čestné uznanie: Liliana Tkáčiková / Heľpa /

Kategória ŠKD:
1.miesto: Tobias Ivanič / SŠ Nitrianske Pravno /
2.miesto: Hana Svitková / Poruba /
3.miesto: Michal Fitzel / SŠ Nitrianske Pravno /
Čestné uznanie: Dávid Sirko / SŠ Nitrianske Pravno /

Kategória SŠI:

Variant A
1.miesto: Erik Medera a Ľuboš Offertáler / ŠZŠI Prievidza /
2.miesto: Marek Gorč / ŠZŠI Prievidza /
3.miesto: Erik Lustig / ŠZŠI Prievidza /
Čestné uznanie: Sofia Kotlárová / ŠZŠI Prievidza /       

Variant B
1.miesto: Vanesa Sunegová / ŠZŠI Prievidza /
2.miesto: Radka Galandáková / ŠZŠI Prievidza /
3.miesto: Slávka Benkovičová / ŠZŠI Prievidza /
Čestné uznanie: Natália Obyvateľová / ŠZŠI Prievidza /

Oceneným žiakom a ich vynikajúcim pedagógom srdečne gratulujeme. Vážime si Vašu snahu vytvoriť kvalitné    a originálne výtvarné práce. Tohtoročná téma sa deťom veľmi páčila. Nadšenie z tvorby a umelecká sloboda sa odzrkadlili v prácach veľmi citeľne. Opäť nás zaujali široké možnosti kombinovania rôznych výtvarných techník. Každoročne vystavujeme práce zúčastnených žiakov v priestoroch Mestského úradu v Bojniciach, kde si široká verejnosť môže pozrieť vynikajúce a originálne výtvarné práce.  Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a dúfame, že sa zúčastníte aj nasledujúceho ročníka našej súťaže.

Výtvarné práce budú vystavené do 30.8.2018, po tomto termíne si môžete práce prevziať vo výtvarnom klube CVČ.

Vypracovala: Mgr.art. Miriam Kasperkevičová
Mgr. Júlia Biskupičová, riaditeľka CVČ JUNIOR Bojnice                

vyhodnotenie_vytvarneho_talentaria_2018