Vianočný turnaj v rapid šachu

 

šachovnica       Šachový klub Prievidza a Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
Vás pozývajú dňa 27.12.2017
na VIANOČNÝ TURNAJ v rapid šachu

chlapcov a dievčat v kategóriách do 8, 11 a 14 rokov
Turnaj je zaradený do seriálu turnajov Majstrovstvá Trenčianskeho kraja mládeže a GPX SŠZ.

Miesto konania: Centrum voľného času JUNIOR Bojnice, Školská 9, Bojnice
Registrácia: 8.30 – 9.15 hod.
Začiatok: 9.30 hod.
Koniec: Predpokladaný čas vyhodnotenia 14.00 hod.
Prihlášky: Prihlášky zasielajte mailom na: dobrotka@sachprievidza.sk alebo telefonicky: 0905 360 654 (Martin Dobrotka). V prihláške uveďte meno, priezvisko a rok narodenia všetkých prihlasovaných hráčov.

UPOZORNENIE!
Maximálny počet účastníkov turnaja je cca 70 hráčov! Rozhoduje termín prihlášky!

Uzávierka prihlášok: 23. 12. 2017
Štartovné: 2,- EUR
Systém hry: Spoločný turnaj pre všetkých oprávnených účastníkov, švajčiarskym systémom na 7 kôl, tempo hry 2 x 15 min.
O poradí rozhoduje: počet bodov, upravený Buchholz (bez jedného najhoršieho výsledku), Buchholz, postupové body, počet výhier

Organizátor: Šachový klub Prievidza a Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
Právo účasti: Hráči spĺňajúci podmienku pre turnaje GPX (ELO do 1400), v kategóriách:
do 8 rokov (CH8, D8) – narodení 1.1.2010 a mladší
do 11 rokov (CH11, D11) – narodení 1.1.2007 a mladší
do 14 rokov (CH14, D14) – narodení 1.1.2004 a mladší
Turnaj je súčasťou seriálu GPX mládeže SŠZ. Podrobnejšie informácie vrátane priebežného
poradia nájdete na stránke http://gpx.jogo.sk .
Ceny: Medaily, diplomy a vecné ceny pre prvých troch v každej kategórií chlapcov a dievčat,
organizátor môže udeliť ceny aj ďalším účastníkom turnaja.
Iné pokyny: Každá dvojica registrovaných účastníkov v SŠZ prinesie funkčné šachové
hodiny.
Partneri: Krajský šachový zväz Trenčín