Tekvičkovo – vyhodnotenie

Centrum voľného času JUNIOR, Školská 9, 972 01 Bojnice
www.cvcbojnice.sk, e-mail: cvcbojnice@centrum.sk, tel. 046 /540 26 24
VYHODNOTENIE ONLINE SÚŤAŽ
 ,, TEKVIČKOVO 2020 “

Do súťaže sa zapojili :

  • ZŠ s MŠ G. Drozda Chrenovec – Brusno
  • ZUŠ Heľpa

Zoznam ocenených žiakov:

Kategória 1. NAJ krajšia tekvička
Kristína Pribylinová ZUŠ Heľpa

Rastislav Ziman ZŠ s MŠ Chrenovec – Brusno

Kategória 2. NAJ veselšia tekvička
Nikola Bošeľová ZUŠ Heľpa

Veronika Fiľová ZUŠ Heľpa

Kategória 3. NAJ strašidelnejšia tekvička
Nikola Parížová ZUŠ Heľpa

Kategória 4. NAJ väčšia a NAJ menšia tekvička
Sabína Kukuľová ZUŠ Heľpa

Kategória 5. Tekvica vytvorená z najnetradičnejšieho materiálu
Dávid Dundovič ZUŠ Heľpa

Šimon Klátik ZŠ s MŠ G. Drozda Chrenovec – Brusno

Ocenili sme aj spoločnú prácu súrodencov Lucie, Pavla a Kristíny Kukuľových  zo ZUŠ Heľpa a spoločnú prácu detí a rodičov zo ZŠ s MŠ G. Drozda Chrenovec – Brusno.

Ďakujeme Vám za účasť a tešíme sa na ďalšiu tvorivú spoluprácu.

Vypracovala: Mgr. art. Miriam Kasperkevičová
CVČ JUNIOR Bojnice