Jarný šachový turnaj

šachovnicaCentrum voľného času JUNIOR Bojnice a  Šachový klub Prievidza
Vás pozývajú dňa  3. 04. 2018
na JAR TURNAJ v rapid šachu
chlapcov a dievčat v kategóriách do 8, 11 a 14 rokov
Turnaj je zaradený do seriálu turnajov Majstrovstvá Trenčianskeho kraja mládeže a GPX SŠZ.

Miesto konania:        Centrum voľného času JUNIOR Bojnice, Školská 9, Bojnice
Registrácia: 9.00 – 9.45 hod.
Začiatok: 10. 00hod.
Koniec: Predpokladaný čas vyhodnotenia 14.30 hod.
Prihlášky:  Prihlášky zasielajte mailom na renatagazik@gmail.com alebo telefonicky: 0908 532 420 ( Renata Gažík ). V prihláške uveďte meno, priezvisko a rok narodenia všetkých prihlasovaných hráčov.

UPOZORNENIE!
Maximálny
počet účastníkov turnaja je cca 70 hráčov! Rozhoduje termín prihlášky!

Uzávierka prihlášok: 02. 04. 2018
Štartovné:  2,- EUR
Systém hry: Spoločný turnaj pre všetkých oprávnených účastníkov, švajčiarskym systémom na 7 kôl, tempo hry 2 x 15 min.
O poradí rozhoduje: Počet bodov, Upravený Buchholz (bez jedného najhoršieho výsledku), Buchholz, Postupové body, Počet výhier
Organizátor: Centrum voľného času JUNIOR Bojnice  a  Šachový klub Prievidza
Právo účasti: Hráči spĺňajúci podmienku pre turnaje GPX (ELO do 1400),
v kategóriách: 
do 8 rokov (CH8, D8) – narodení 1.1.2010 a mladší, do 11 rokov (CH11, D11) – narodení 1.1.2007 a mladší, do 14 rokov (CH14, D14) – narodení 1.1.2004 a mladší

Turnaj je súčasťou seriálu GPX mládeže SŠZ. Podrobnejšie informácie vrátane priebežného poradia nájdete na stránke http://gpx.jogo.sk.

Ceny:  Medaily, diplomy a vecné ceny pre prvých troch v každej kategórií chlapcov a dievčat, organizátor môže udeliť ceny aj ďalším účastníkom turnaja.
Iné pokyny: Každá dvojica registrovaných účastníkov v SŠZ prinesie funkčné šachové hodiny.
Partneri: Krajský šachový zväz Trenčín