Informácie pre záujemcov

Príjem prihlášok do krúžkov uprednostňujeme elektronickou formou.

Počas školského roka 2020/2021 si môžete u nás uplatniť aj vzdelávací poukaz do 25.09.2020.