Tábory

MIX tábor 1 – 02.07. až 06.07.2018

MIX tábor 2 – 09.07. až 13.07.2018 je už OBSADENÝ!

MIX tábor 3  – 16.07. až 20.07.2018

MIX tábor 4 – 23.07. až 27.07.2018

Počas MIX táborov budú prebiehať Futbalové tábory.

Futbalový tábor 2 – 09.07. až 13.07.2018 je už OBSADENÝ!

Futbalový tábor 3  – 16.07. až 20.07.2018 je už OBSADENÝ!

Futbalový tábor 5 – 30.07. až 03.08.2018 je už OBSADENÝ!

Futbalový tábor 6 – 06.08. až 10.08.2018 je už OBSADENÝ!

Futbalový tábor 7 – 13.08. až 17.08.2018

 

Poplatok pre člena CVČ je 40€/týždeň/dieťa

Poplatok pre nečlena CVČ je 45€/týždeň/dieťa

 

Prihláška na tábor