Milí rodičia, milí členovia záujmových útvarov,

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje:
a) školské vyučovanie v jazykových školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,
b) školské vyučovanie v základných umeleckých školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia základných umeleckých škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie,
c) prevádzku centier voľného času; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného času zabezpečia činnosti centier voľného času dištančnou formou.

Vyučovanie v Centre voľného času JUNIOR bude prebiehať dištančnou formou.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme veľa zdravia

Okres Prievidza sa nachádza v ČIERNEJ FARBE  COVID AUTOMATU

CVČ JUNIOR  prechádza na INDIVIDUÁLNU A DIŠTANČNÚ SKUPINOVÚ  FORMU VZDELÁVANIA.

Vedúci ZÚ (krúžkov) budú rodičov informovať o spôsobe a možnostiach uskutočňovania krúžkovej činnosti počas čiernej farby.

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/

 

 Športové  kluby a tréningy
 Povolené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly.

 Základ:  zakázané
 OTP:      len pre profesionálne ligy
 Kompletne zaočkovaní:   maximálne 100 osôb ako (KZ) sú deti do 12 rokov (šport)

Cardio kickboxing

cardio kickboxing plagát
Skupinové cvičenie určené pre všetkých, ktorí potrebujú získať lepšiu kondíciu, spevnenie svalstva a lepšiu náladu. Cvičí sa v tempe hudby, priemerné BPM 130-140.  Bezkontaktné cvičenie pre mužov, ženy a deti od 8 rokov.

Vstup 1€

LEŤ KU HVIEZDAM ,,POSTAV SI SVOJ HVIEZDOLET“

plagátDaj šancu svojej predstavivosti a ukáž, že aj predmety určené na vyhodenie do koša sa dajú stále kreatívne využiť napríklad do podoby modelu vesmírneho hviezdoletu a zapoj sa do súťaže

LEŤ KU HVIEZDAM ,,POSTAV SI SVOJ HVIEZDOLET“

Zároveň ak po vyhodnotení súťaže bude hviezdolet spĺňať čo najväčšiu recyklovateľnosť použitých materiálov a vhodnosť k likvidácii v zberoch separovaného odpadu, chrániš to najcennejšie čo máme, prírodu a svoje vlastné životné prostredie!

Pokračovať v čítaní „LEŤ KU HVIEZDAM ,,POSTAV SI SVOJ HVIEZDOLET““

Osemsmerovka

S S Ä K E I D I V C
H Z K Á H A Ť Ť L B
U L F Z Á S O B A C
R A T E P A T R S R
K T Y U O O O R B E
M O E Ř K R B Z U T
Č A Š N Í K L A Z E
C K L O L Ä E O O V
Ľ S Ž K Z Ó K Q J S
Č E R T U O N K E L
zlato tapeta vidiek čašník zásoba uzlík breza sveter orloj
ťahák slnko klam lekno zub kruh oblek vlas čert

Výtvarné talentárium 2020 – vyhodnotenie

Téma: „Zvieratká a stromy slovenského lesa“

Do našej súťaže sa v školskom roku 2020/2021 zapojili tieto školy:

  1. ZŠ s MŠ Bojnice s počtom prác 29
  2. ZŠ Oslany s počtom prác 3
  3. ZŠ s MŠ Stakčín s počtom prác 7
  4. ZŠ Malinovského Partizánske s počtom prác 1
  5. ZŠ s MŠ Nitrianske Pravno s počtom prác 3
  6. ZŠ s MŠ Veľká Lehota skupinová práca
  7. ZUŠ Heľpa s počtom prác 22
  8. SZUŠ Nedožery – Brezany s počtom prác 11
  9. CVČ JUNIOR Bojnice s počtom prác 10

Celkovo bolo prijatých 87 prác.

  Pokračovať v čítaní „Výtvarné talentárium 2020 – vyhodnotenie“