Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Centrum voľného času JUNIOR Bojnice za školský rok 2014-2015

Propozície vianočnej pohľadnice 2016

Vyhodnotenie vianočnej pohľadnice 2015 + fotografie

Zoznam krúžkov na školský rok 2015/2016

cvcjunior_kruzky-01.jpg

Propozície výtvarného talentária 2016

Vyhodnotenie výtvarného talentária 2015

Prax

Hľadáme záujemcov o dobrovoľníctvo a absolventskú prax.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Centrum voľného času JUNIOR Bojnice za školský rok 2013/2014

Vyhodnotenie vianočnej pohľadnice 2014

Propozície vianočná pohľadnica 2015

Stránky

Odoberať Centrum voľného času JUNIOR Bojnice RSS

Za obsah zodpovedá:

Centrum voľného času JUNIOR

Školská 9, 972 01 Bojnice

telefón: 046 / 540 26 24

mail: webmaster@cvcbojnice.sk

Technický prevádzkovateľ:

Centrum voľného času JUNIOR

Školská 9, 972 01 Bojnice

telefón: 046 / 540 26 24

mail: webmaster@cvcbojnice.sk

Informácie o stránke:

Webové sídlo Centra voľného času JUNIOR Bojnice (www.cvcbojnice.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej samosprávy a platného výnosu.