Zamestnanci

organizačná schéma

 

Riaditeľka

Mgr. Júlia Biskupičová

julia.biskupicova@cvcbojnice.sk

riaditelka@cvcbojnice.sk

 

Oddelenie prírodovedy a umeleckých činností

Mgr. art. Miriam Kasperkevičová

 

Oddelenie estetiky a kultúry

Mgr. Júlia Biskupičová

julia.biskupicova@cvcbojnice.sk

riaditelka@cvcbojnice.sk

 

Oddelenie športu a techniky

Mgr. Štefan Zelinka

stefan.zelinka@cvcbojnice.sk

webmaster@cvcbojnice.sk

 

Mgr. Renáta Irena Gažík

 

Ekonomický úsek

Ľubka Juhásová

Darinka Jašková

 

pani Upratovačka

Zitka Lišková

Za obsah zodpovedá:

Centrum voľného času JUNIOR

Školská 9, 972 01 Bojnice

telefón: 046 / 540 26 24

mail: webmaster@cvcbojnice.sk

Technický prevádzkovateľ:

Centrum voľného času JUNIOR

Školská 9, 972 01 Bojnice

telefón: 046 / 540 26 24

mail: webmaster@cvcbojnice.sk

Informácie o stránke:

Webové sídlo Centra voľného času JUNIOR Bojnice (www.cvcbojnice.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej samosprávy a platného výnosu.