Spolupráca

Mestský úrad Bojnice

Zámok Bojnice

Rádio BETA

ZOO Bojnice

Základná škola s materskou školou Bojnice

Základná umelecká škola Bojnice

Mestská knižnica

Mestská polícia Bojnice

Neinvestičný fond LIVKA    

Špeciálna základná škola internátna v Prievidzi

Centrum Sociálnej Pomoci v Bojniciach

Klub železničných modelárov pri ZTŠČ v Bojniciach

Za obsah zodpovedá:

Centrum voľného času JUNIOR

Školská 9, 972 01 Bojnice

telefón: 046 / 540 26 24

mail: webmaster@cvcbojnice.sk

Technický prevádzkovateľ:

Centrum voľného času JUNIOR

Školská 9, 972 01 Bojnice

telefón: 046 / 540 26 24

mail: webmaster@cvcbojnice.sk

Informácie o stránke:

Webové sídlo Centra voľného času JUNIOR Bojnice (www.cvcbojnice.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej samosprávy a platného výnosu.