Ponuka krúžkov na školský rok 2017/2018

CVC_posterA3_2017-2018.jpg

Zoznam krúžkov: Varenie, Klub spoločenských hier, Klub Livka, Spachtoši, Letecký modelár, Železničný modelár, Herňa, Šikovné ruky, Výtvarný, Výtvarný SŠI, ZOO, Pohybové hry, Futbal, Hádzaná, Pilates, Stolný tenis, Strelecký, Šach, Moderný scénický tanec, Breakfans Kids, Turistika, Počítačový, Internet mládež

Zápis od 4.9.2017

Začíname od 11.9.2017

 

 

 

Za obsah zodpovedá:

Centrum voľného času JUNIOR

Školská 9, 972 01 Bojnice

telefón: 046 / 540 26 24

mail: webmaster@cvcbojnice.sk

Technický prevádzkovateľ:

Centrum voľného času JUNIOR

Školská 9, 972 01 Bojnice

telefón: 046 / 540 26 24

mail: webmaster@cvcbojnice.sk

Informácie o stránke:

Webové sídlo Centra voľného času JUNIOR Bojnice (www.cvcbojnice.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej samosprávy a platného výnosu.