Tábory

prihláška na tábor

Mix tábor - od 3.7. do 7.7. 2017
Mix tábor - od 10.7. do 14.7.2017
Mix tábor - od 17.7. do 21.7.2017
Mix tábor - od 24.7. do 28.7.2017

Počas Mix tábora bude prebiehať aj futbalový tábor.

 

Za obsah zodpovedá:

Centrum voľného času JUNIOR

Školská 9, 972 01 Bojnice

telefón: 046 / 540 26 24

mail: webmaster@cvcbojnice.sk

Technický prevádzkovateľ:

Centrum voľného času JUNIOR

Školská 9, 972 01 Bojnice

telefón: 046 / 540 26 24

mail: webmaster@cvcbojnice.sk

Informácie o stránke:

Webové sídlo Centra voľného času JUNIOR Bojnice (www.cvcbojnice.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej samosprávy a platného výnosu.