Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach zdobí nové ihrisko

Upravený a krásny areál – taký sme chceli mať aj v Centre voľného času JUNIOR v Bojniciach. Preto sme sa zapojili do grantového programu – SPPoločne 2015, ktorý bol zameraný na podporu verejnoprospešných aktivít na území Slovenska.

Na našu veľkú radosť sme boli úspešní, a tak sme sa mohli pustiť do vynovenia nášho areálu. Naším hlavným cieľom bolo poskytnúť deťom väčší priestor na oddych a relaxáciu v peknom zelenom prostredí.

V areáli centra sme postavili domček so šmýkačkou, pribudol nový altánok a gril. V rámci rozširovania zelene a snahe priviesť deti bližšie k Matke prírode sme vybudovali voňavú bylinkovú záhradku.

Sme radi, že do nášho projektu sa zapojilo aj množstvo dobrovoľníkov. Novým ihriskom sme podporili zmysluplné trávenie voľného času detí a nielen ich, ale ostatných cieľových skupín. Vďaka projektu sme vytvorili dôstojný a príjemný priestor pre deti a rodičov.

IMG_20160511_151217.jpg

IMG_20160614_135723.jpg

IMG_20160614_142333.jpg

Za obsah zodpovedá:

Centrum voľného času JUNIOR

Školská 9, 972 01 Bojnice

telefón: 046 / 540 26 24

mail: webmaster@cvcbojnice.sk

Technický prevádzkovateľ:

Centrum voľného času JUNIOR

Školská 9, 972 01 Bojnice

telefón: 046 / 540 26 24

mail: webmaster@cvcbojnice.sk

Informácie o stránke:

Webové sídlo Centra voľného času JUNIOR Bojnice (www.cvcbojnice.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej samosprávy a platného výnosu.