Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov:  Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
IČO: 36126896
Kontaktné osoby: Mgr. Júlia Biskupičová

Sídlo:
Obec: Bojnice
PSČ: 972 01
Ulica: Školská
Číslo: 9

Kontakt:

tel.: +421 46 540 26 24

e-mail: julia.biskupicova@cvcbojnice.sk

Internetová adresa URL: www.cvcbojnice.sk

 

Výzva na predkladanie ponúk - 09.02.2017

Zoznam zákazok verejného obstarávania

Za obsah zodpovedá:

Centrum voľného času JUNIOR

Školská 9, 972 01 Bojnice

telefón: 046 / 540 26 24

mail: webmaster@cvcbojnice.sk

Technický prevádzkovateľ:

Centrum voľného času JUNIOR

Školská 9, 972 01 Bojnice

telefón: 046 / 540 26 24

mail: webmaster@cvcbojnice.sk

Informácie o stránke:

Webové sídlo Centra voľného času JUNIOR Bojnice (www.cvcbojnice.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej samosprávy a platného výnosu.