Multifunkčné ihrisko

celé znenie prevádzkového poriadku

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA V BOJNICIACH, NA ŠKOLSKEJ ULICI

 

Prevádzkové hodiny MI:

Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov)

08:00 hod. – 14:00 hod.            ZŠsMŠ

14:00 hod. – 16:00 hod.            deti a mládež do 18 rokov

16:00 hod. – 19:00 hod.            mládež od 15 rokov, dospelí, rezervácie

Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov)

09:00 hod. – 12:00 hod.            deti a mládež do 18 rokov,  

13:00 hod. – 16:00 hod.            deti a mládež do 18 rokov,

16:00 hod. – 19:00 hod.            rezervácie (užívatelia nad 18 rokov),

Sobota – Nedeľa

09:00 hod. – 12:00 hod.            rezervácie (užívatelia nad 18 rokov),

13:00 hod. – 16:00 hod.            deti a mládež do 18 rokov,

16:00 hod. – 19:00 hod.            rezervácie (užívatelia nad 18 rokov)

 Užívanie MI je spoplatnené takto:     

 •          bezplatne ( 0,- €)
  • deti a mládež do 18 rokov v čase pre nich vyhradenom
 • 10,00 €/hod.
  • užívateľ nad 18 rokov s trvalým pobytom v meste Bojnice,
  • zamestnanec mesta Bojnice vrátane zamestnancov príspevkových a rozpočtových organizácií mesta,
  • člen spoločenskej, záujmovej, športovej organizácie so sídlom v meste Bojnice
 • 15,00 €/hod.       
  • užívateľ s trvalým pobytom mimo mesta Bojnice  

Za obsah zodpovedá:

Centrum voľného času JUNIOR

Školská 9, 972 01 Bojnice

telefón: 046 / 540 26 24

mail: webmaster@cvcbojnice.sk

Technický prevádzkovateľ:

Centrum voľného času JUNIOR

Školská 9, 972 01 Bojnice

telefón: 046 / 540 26 24

mail: webmaster@cvcbojnice.sk

Informácie o stránke:

Webové sídlo Centra voľného času JUNIOR Bojnice (www.cvcbojnice.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej samosprávy a platného výnosu.