Kontakty

Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
Školská 9
972 01 Bojnice

IČO:36126896

DIČ: 2021621371

Telefón
+ 421 46/540 26 24

Email
cvcbojnice@cvcbojnice.sk
info@cvcbojnice.sk
riaditelka@cvcbojnice.sk
zastupkyna@cvcbojnice.sk
webmaster@cvcbojnice.sk
podatelna@cvcbojnice.sk

Úradné hodiny
Pondelok až Piatok od 8.00 do 11.00 a od 14.00 do 18.00

Otváracie hodiny
Pondelok až Piatok od 8.00 do 18.00

Za obsah zodpovedá:

Centrum voľného času JUNIOR

Školská 9, 972 01 Bojnice

telefón: 046 / 540 26 24

mail: webmaster@cvcbojnice.sk

Technický prevádzkovateľ:

Centrum voľného času JUNIOR

Školská 9, 972 01 Bojnice

telefón: 046 / 540 26 24

mail: webmaster@cvcbojnice.sk

Informácie o stránke:

Webové sídlo Centra voľného času JUNIOR Bojnice (www.cvcbojnice.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009 zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej samosprávy a platného výnosu.